Photography album

Photography album of the “Western India with Pavel Kosenko and Greg Shanta” workshop

All participantsVladimir Anosov4Mikhail Gribkov6Sergey Demchuk3Irina Klimenko11Pavel Kosenko6Dmitry Kuznetsov11Anastasia Kuznetsova7Elena Malysheva19Olesia Prisiazhnaia16Marina Rogozhnikova23
TableList
Sort by surnameSort by upload date
Photos of the participants