Photography album

Photography album of the “Master-class of Gueorgui Pinkhassov in Normandy (France) ” workshop

All participantsVladimir Anosov1Светлана Гаджимурадова11Екатерина Гельфанд7Yulia Egorushkina11Mikhail Izopeskov5Pavel Kosenko1Dmitry Kuznetsov1Anastasia Kuznetsova4Земфира Морозова1Inna Muzychuk7Olesia Prisiazhnaia6Olga Rogovaya7Marina Rogozhnikova9Alexander Sokologorskiy5Natalia Tutova20Evgeny Chuprov8
TableList
Sort by surnameSort by upload date
Photos of the participants